Thamarai 114
Vaali 469
Vivek 83
Viveka 125
Yogi B 1