Displaying 1 - 6 of 6
Lolikriya
41 visits
Movie Name: Junga
Year: 2018
Lyricist(s): Lalithanad
Movie Name: Merlin
Year: 2018
Singer(s): Marana Gana Viji
Lyricist(s): Ku Karthik
Tags: Vanakam, Gaana
Maya Masthava
15 visits
Movie Name: Maayavan
Year: 2017
Singer(s): Marana Gana Viji
Lyricist(s): Sikkander
Movie Name: Anegan
Year: 2014
Lyricist(s): Rokesh
Tags: Dhanush, Gaana